For PROSJEKTEIER: Start alltid med å lage en god struktur på prosjektet!