PLANLEGGER DU KJØP ELLER SALG AV BOLIG? Viktig endringer i lov om kjøp og salg av fast eiendom kommer 1. jan. 2022!